velikost textu

Sociální práce s muži - oběťmi domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální práce s muži - oběťmi domácího násilí
Název v angličtině:
Social work with men - as a victim of domestic violence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Michnáčová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
PhDr. Miloslav Čedík
Id práce:
212877
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, sociální práce, intervenční centrum, oběť, sociální práce s obětí, gen-derové role, předsudky, ohrožená osoba, vykázání
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, social work, interventions center, the victim, social work with the victims, gender roles, preconceptions, endangered person, report
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Michnáčová 1.81 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Čedík 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 153 kB