velikost textu

Časová perspektiva a zdroje učební motivace u účastníků Mezinárodní chemické olympiády

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časová perspektiva a zdroje učební motivace u účastníků Mezinárodní chemické olympiády
Název v angličtině:
Time Perspective and Sources of Motivation in International Chemical Olympiad Participants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nelia Tatach
Vedoucí:
Mgr. Radka Havlíčková
Oponent:
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Id práce:
212852
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časová perspektiva, zdroje učební motivace, účastníci chemické olympiády
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nelia Tatach 847 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Havlíčková 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 152 kB