velikost textu

Faktory podporující úzdravu u gamblerů bez odborné intervence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory podporující úzdravu u gamblerů bez odborné intervence
Název v angličtině:
Factor supporting gamblers' recovery without professional intervention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Menclová
Vedoucí:
PhDr. Bc. Ivana Křížová
Oponent:
Mgr. Josef Krejčí
Id práce:
212811
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Faktor, gambling, zdraví, hazard, intervence
Klíčová slova v angličtině:
Factor, gambling, health, hazard, intervention
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je zmapovat faktory, které pomáhají gamblerům během překonávání závislosti. Teoretická část se věnuje problematice hazardu, vzniku a teorii závislosti, formám léčebné péče a v neposlední řadě právě faktorům, které jsou během léčby nejdůležitější. V empirické části byly předloženyvýsledky kvalitativního šetření prováděného pomocí rozhovoru a dotazník SOGS. Výzkum usiluje o nahlédnutí problematiky léčby bez odborné intervence. Ta práce se, mimo zkoumání vá léčebných faktorů, zabývá vznikem a průběhem závislosti, uvědoměním problému či budoucí prognózou bývalých hráčů. KLÍČOVÁ SLOVA Faktor, patologické hráčství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of my thesis is to map factors that help gamblers to overcome their addiction. The theoretical part deals with the issue of gambling, its origin, a theory of addiction, types of medical care and last but not least, factors that are the most important during treatment. In the empirical part results of a qualitative survey conducted by interview and the SOGS questionnaire are presented. The research aims to gain insight into treatment without a professional intervention. Moreover, besides examining the treatment factors, the thesis focuses on the emergence and course of addiction, awareness of the problem or future prognosis of former players. KEYWORDS Factor, pathological gamling, hazard, intervetion, relap
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Menclová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Menclová 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Menclová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Menclová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bc. Ivana Křížová 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Krejčí 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB