velikost textu

Vztah Čechů ke slovanství a Bulharům na konci 19. a počátku 20. století: Případ malíře Jana Václava Mrkvičky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah Čechů ke slovanství a Bulharům na konci 19. a počátku 20. století: Případ malíře Jana Václava Mrkvičky
Název v angličtině:
Czech relationship to Slavism and Bulgarians at the end of the 19th century and in the beginning of the 20th century : A case study of Jan Václav Mrkvička
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktoriya Yordanova
Vedoucí:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
212797
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Václav Mrkvička (1856–1938), české slovanství, česko-bulharské vztahy, 1878–1938, Bulharsko, Národní akademie umění v Sofii, bulharské výtvarné umění
Klíčová slova v angličtině:
Jan Václav Mrkvička (1856–1938), Czech Slavism, Czech-Bulgarian relations, 1878–1938, Bulgaria, National Academy of Art Sofia, Bulgarian fine arts
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat tím, jak česká společnost vnímala slovanství na počátkem 20. století. Především si bude všímat vztahům Čechů k Bulharům po osvobození ž do konce 30. let 20. století. Podstatnou součástí bakalářské práce bude popis a charakteristika mise českého malíře Jana Václava Mrkvičky v Bulharsku a jeho přínos k rozvoji místního výtvarného umění. Klíčová slova Jan Václav Mrkvička (1856–1938), české slovanství, česko – Bulharsko, Národní akademie umění v Sofii, bulharské výtvarné umění
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis will deal with the perception of the Czech society of Slavism at the end of 19th century and at the beginning of the 20th century. It will mainly notice the relations of the Czechs to the Bulgarians after the liberation of Bulgaria in the year 1878 till the end of the nineteen-thirties. The substantial part of the bachelor thesis will be description and characterization of the mission of Jan Václav Mrkvička in Bulgaria and the benefits of his work on the development of the local fine arts. Keywords Jan Václav Mrkvička (1856–1938), Czech Slavism, Czech-Bulgarian relations, 1878–1938, Bulgaria, National Academy of Art Sofia, Bulgarian fine arts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktoriya Yordanova 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktoriya Yordanova 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktoriya Yordanova 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Pech, Ph.D. 763 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB