velikost textu

Vztah Franze Kafky k otci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah Franze Kafky k otci
Název v angličtině:
Franz Kafka´s relationship to his father
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Machová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponent:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Id práce:
212785
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psychobiografie; Franz Kafka; otec; "Ortel"; "Dopis otci"; "Deníky";
Klíčová slova v angličtině:
Psychobiography; Franz Kafka; his father; "The Verdict"; "Letter to his father"; The Diaries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Machová 482 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB