velikost textu

Ztracený ráj a Silmarillion: Povstání a zlo v literárním mýtu Johna Miltona a J.R.R. Tolkiena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ztracený ráj a Silmarillion: Povstání a zlo v literárním mýtu Johna Miltona a J.R.R. Tolkiena
Název v angličtině:
Paradise Lost and Silmarillion:Rebellion and evil in literary myths by John Milton and J.R.R. Tolkien
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Procházková
Vedoucí:
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Id práce:
212784
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tolkien, Milton, Silmarillion, Ztracený ráj, zlo, mytologie
Klíčová slova v angličtině:
Tolkien, Milton, Silmarillion, Paradise lost, evil, mythology
Abstrakt:
Abstrakt Není nejmenších pochyb o tom, že při vymýšlení nejstarších mýtů svého literárního světa, vydaných pod názvem Silmarillion, pracoval profesor John Ronald Reuel Tolkien nejen se starými mýty severskými, germánskými či keltskými, ale že jako katolík nezapomínal ani na křesťanské příběhy. K jeho inspiraci bezesporu patřil i jeho nejslavnější konflikt, povstání Satana proti Bohu. Zřejmě znal i nejslavnější zpracování tohoto námětu, rozsáhlou epickou báseň Ztracený ráj od anglického barokního básníka Johna Miltona. V této práci se budu věnovat Tolkienově vlastní mytologii a nejsilnějším vlivům a předobrazům, které na ni mohly působit. A také porovnám příběh a osud Tolkienova Melkora se Satanem jak biblickým, tak tím, jak jej ve svém literárním díle podal John Milton. Klíčová slova Tolkien, Milton, Silmarillion, Ztracený ráj, zlo, mytologie
Abstract v angličtině:
Abstract There is no doubt that profesor John Ronald Reuel Tolkien, while he was creating the oldest myths of his literary world, published under the title Silmarillion, worked not only with the Nordic, Germanic or Celtic myths, but as a Catholic did not forget about the christian stories. His inspirational sources certainly included it´s biggest conflict, the Lucifer´s rebellion against God. He apparently knew the most famous depiction of this theme, an extensive epic poem by an english baroque writer John Milton. In this thesis I will focus on Tolkien´s own mythology and the strongest influences that could have affected it. And I will compare the story and destiny of Tolkien´s Melkor with those of Satan. The biblical one and also the one as depicted by John Milton in his work. Keywords Tolkien, Milton, Silmarillion, Paradise lost, evil, mythology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Procházková 726 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Procházková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Procházková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 153 kB