velikost textu

Vojenská história v medzivojnovom Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vojenská história v medzivojnovom Československu
Název v češtině:
Vojenská historie v meziválečném Československu
Název v angličtině:
Military history in interwar Czechoslovakia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Cáp
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
212774
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
1. Československá republika|československá branná moc|vojenská historie|dějiny poznání|historiografie
Klíčová slova v angličtině:
military history|history of knowledge|historiography|First Czechoslovak republic|czechoslovak armed forces
Abstrakt:
Anotácia Práca sa vyrovnáva s konceptom dejín poznania a možnosťami ich aplikácie na štúdium dejín vojenského dejepisectva. Pomocou tohto konceptu práca analyzuje procesy organizácie, tvorby a šírenia vojenskej historiografie v medzivojnovom Československu. Snaží sa vyrovnať aj s historiografickou definíciu vojenskej histórie ako takej, ale aj jej kontextualizácie vo svetle dejín poznania a sociokultúrnych faktorov popisujúcich vzťah vojenstva a spoločnosti. O to sa práca pokúša na príklade hlavných inštitucionálnych centier vedomostného managementu vojenskej histórie v prvej Československej republike 1
Abstract v angličtině:
Annotation This work tries to tackle concept of history of knowledge and possibilities of its application for study of history of military historiography. With the use of this concept, the work will analyse processes of organisation, creations and spread of military historiography in interwar Czechoslovakia. It tries to come to terms with historiographical definition of military history but also its contextualisation considering history of knowledge and sociocultural factors describing the relationship of warfare and society. The work attempts it on the example of main, institutional centres of knowledge management of military history in first Czechoslovak republic. 1 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Cáp 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Cáp 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Cáp 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 610 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB