velikost textu

Vlivy reformního hnutí v předškolní výchově v Čechách v meziválečném období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlivy reformního hnutí v předškolní výchově v Čechách v meziválečném období
Název v angličtině:
The effects of reform movement in pre-school education in Bohemia during interwar period
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Pohořská
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
212718
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reformní hnutí, dítě, mateřská škola, výchova
Klíčová slova v angličtině:
Reform movement, child, nursery school, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Pohořská 9.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Marie Pohořská 375 kB