velikost textu

Elementární funkcionální rovnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elementární funkcionální rovnice
Název v angličtině:
Elementary functional equations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Čížek
Vedoucí:
Mgr. Derek Pilous
Oponent:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Id práce:
212616
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
funkcionální rovnice, elementární funkce
Klíčová slova v angličtině:
functional equations, elementary functions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Čížek 5.5 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Derek Pilous 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB