velikost textu

Výskyty určitých substantiv v románu Ismaila Kadareho Generál mrtvé armády

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyty určitých substantiv v románu Ismaila Kadareho Generál mrtvé armády
Název v angličtině:
Definite Nouns in the novel The General of the Dead Army by Ismail Kadare
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Mrnuštíková
Vedoucí:
Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.
Id práce:
212611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
albánština|substantivum|určitost|určitý člen|postponovaný člen|Kadare
Klíčová slova v angličtině:
Albanian|noun|definiteness|definite article|postpositive article|Kadare
Abstrakt:
Abstrakt Substantiva určita jsou jedním ze zakladníčh prostredku vyjadrení určitosti v albanstine. Fenomen určitosti substantiv je jedním z klíčovyčh gramatičkyčh prvku albanstiny, avsak nebyl dosud v albanskem jazyče zevrubne popsan. Jadrem teto prače je zkoumaní vyskytu substantiv určityčh na konkretním jazykovem materialu, a to romanu I. Kadareho General mrtve armady. Klíčová slova: albanstina, substantivum, určitost, určity člen, postponovany člen, Kadare
Abstract v angličtině:
Abstract Definite nouns are one of the most important category in the expression of definiteness in Albanian. The phenomenon of definiteness of nouns is one of the key elements in Albanian grammar, however so far it has not been comprehensively analyzed in the Albanian sources. The core of this thesis is based on a practical analysis of definite nouns in a concrete language material, the novel General of the Dead Army by Ismail Kadare. Keywords: Albanian, noun, definiteness, definite article, postpositive article, Kadare
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Mrnuštíková 3.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Mrnuštíková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Mrnuštíková 301 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Mrnuštíková 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 155 kB