velikost textu

Vliv specifických cvičení na fixátory lopatky plavců staršího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv specifických cvičení na fixátory lopatky plavců staršího školního věku
Název v angličtině:
Influence of specific exercises on bladder fixators of older school-age swimmers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Šaroch
Vedoucí:
Mgr. Daniel Jurák
Oponent:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Id práce:
212590
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Plavecké sporty (51-600500)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fixátory lopatek, plavání, starší školní věk, kompenzační cvičení
Klíčová slova v angličtině:
Swimming, scapula fixators, elderly school age, compensatory exercise
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit efekt intervenčního kompenzačního cvičení nafunkci fixátorů lopatek plavců staršího školního věku ve kterém bude hodnocena aktivita fixátorů lopatky při stereotypu kliku dle Jandypři testu náklonu dle Koláře a při plavání způsobem Aktivitu budou měřit 4 hodnotitelé pro dodržení objektivnosti začne 8 týdenní intervenční kompenzační cvičení ecifických cviků pro posílení fixátorů lopatekNa konci experimentu se opět provedou výše zmíněné testy zhodnocení aktivity fixátorů lopatek Výsledky prokázaly výrazné oslabení fixátorů lopatek u 97 14% testovaných plavců staršího školného věku na začátku experimentuPo 8 týdenním intervenčním kompenzačním cvičení zaměřeným na fixátory lopatekbylo oslabení přítomno pouze u 1143% plavců Klíčová slova: starší školní věkkompenzační cvičení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Objectives: The aim of this thesis is find out the effect of the intervention compensatory exercise on the function of scapula fixators in older school-age swimmers. Methods: This is a one-factor experiment in which the activity of the scapula fixators will be evaluated by Jandas push-up stereotype, Kolars tilt test and swimming breaststroke. The activity was evaluated by 4 evaluators for observing objectivity. After the first initial evaluation, 8 weeks of interventional compensatory exercise will be started, which will include 9 specific exercises for strengthening scapula fixators. At the end of the experiment, the above tests are again performed to evaluate the activity of the blade fixators. Results: The results showed a significant weakening of the scapula fixators in 97. 14% of the tested elderly-school swimmers at the start of the experiment. After 8 weeks of interventional compensatory exercise, focusing on scapula fixators, the weakening was only present in 11. 43% of swimmers. Key words: Swimming, scapula fixators, elderly school age, compensatory exercise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Šaroch 3.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Šaroch 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Šaroch 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Šaroch 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Jurák 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Pánek, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB