velikost textu

V. M. Garšin, Umělec a doba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
V. M. Garšin, Umělec a doba
Název v angličtině:
The artist and his period (V. M. Garshin)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Hořejší
Vedoucí:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Oponent:
PaedDr. Antonín Hlaváček
Id práce:
212567
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Garšin, literatura 2. poloviny 19. století, odraz doby, Čtyři dny, Rudý kvítek, Attalea princeps
Klíčová slova v angličtině:
Garshin, literature of the second half of the 19th century, reflection of the time, Four Days, The Red Flower, Attalea princeps
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Hořejší 592 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Antonín Hlaváček 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 152 kB