velikost textu

Vliv intenzivní fyzické aktivity na vznik a tíži epileptických záchvatů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv intenzivní fyzické aktivity na vznik a tíži epileptických záchvatů.
Název v angličtině:
Influence of intensive physical activity on onset and severity of epileptic seizures.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Kolář
Vedoucí:
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Oponent:
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Id práce:
212560
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Epilepsie, laboratorní potkan, fyzická aktivita, pentylenetrazol PTZ, záchvaty
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Kolář 2.53 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. 883 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Valeš, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB