velikost textu

Meteor stálice mezi rozhlasovými pořady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meteor stálice mezi rozhlasovými pořady
Název v angličtině:
METEOR - perennial star beetwen radio programme
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Jaklová
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
212559
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhlas, Meteor, vědecko-naučný pořad, mládež, normalizace
Klíčová slova v angličtině:
Radio, Meteor, scientific-educational program, youth, normalization
Abstrakt:
Anotace V této diplomové práci se věnuji populárně vědeckému pořadu pro děti a mládež Meteor, který je v rozhlase pravidelně vysílán od roku 1962. V počáteční kapitole uvádím průkopnická léta radiotelefonie na našem území – jak se od mikrofonu z telefonního sluchátka v Kbelském stanu dostaneme až k povinnému poslechu na školách. Dále vysvětluji účel rozhlasu a jeho snahu šířit osvětu. Pro plné pochopení bylo nutné uvést kontext situace 60. let, do jaké se Meteor zrodil. Následně se již věnuji historii Meteoru, který nedávno oslavil své 55. narozeniny, jeho zakladatelům a obsahové stránce. V poslední části shrnuji současnou situaci a uvádím rozhovor se současným vedoucím Meteoru Petrem Sobotkou.
Abstract v angličtině:
Abstract In this diploma thesis I focus on the popular science program for children and youth Meteor, which has been regularly broadcast on radio since 1962. In the opening chapter I am introducing the early years of radiotelephony on our territory - how it gets from the microphone to the telephone handset in the Kbelský tent to the obligatory listening to schools. I also explain the purpose of radio and its effort to spread awareness. For the sake of full understanding it was necessary to state the context of the situation of the 60s to which the Meteor was born. Subsequently, I focus on the history of Meteor, who recently celebrated his 55th birthday, his founders, the main features of the show. In the last part I summarize the current situation and present an interview with the current head of Meteor Petr Sobotka.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Jaklová 965 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Jaklová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Jaklová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 153 kB