velikost textu

Pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Název v angličtině:
Posittion assistant of teacher in inclusive education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Natálie Škuthanová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
212536
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, inkluze, základní vzdělávání, podpůrná opatření, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení, syndrom ADHD/ADD
Klíčová slova v angličtině:
Assistant of Teacher, Inclusive, Basic Education, Support Measures, Pupils with Special Education Needs, Specific Learning Disabilities, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention Deficit Disorder
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natálie Škuthanová 1.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 152 kB