velikost textu

The I Chong: Translation and stylistic analysis of a passage from Tommy Chong´s memoir

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The I Chong: Translation and stylistic analysis of a passage from Tommy Chong´s memoir
Název v češtině:
The I Chong: Překlad a stylistická analýza části memoáru Tommyho Chonga
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Charvát
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Id práce:
212529
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, The I Chong, Tommy Chong, registr, vězeňský slang, vězeňský argot
Klíčová slova v angličtině:
translation, The I Chong, Tommy Chong, register, prison slang, prison argot
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Charvát 979 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB