velikost textu

Výuka základů bruslení u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka základů bruslení u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Education of skating basics for preschool children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Bryndová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Vojtíková
Oponent:
Mgr. Lucie Kainová
Id práce:
212519
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bruslení, krasobruslení, předškolní věk, dítě, dětství, sport, trénink
Klíčová slova v angličtině:
skating, figure-skating, preschool age, children, childhood, sport,training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Bryndová 942 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Vojtíková 810 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kainová 756 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB