velikost textu

An investigation of effort-reward imbalance and cognitive inhibition in the context of higher education

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An investigation of effort-reward imbalance and cognitive inhibition in the context of higher education
Název v češtině:
Zkoumání nerovnováhy úsilí a odměny v kontextu vysokoškolského vzdělávání
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jackson David Ellison
Vedoucí:
Timothy Jason Wells, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Id práce:
212518
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV AJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Effort-reward imbalance; cognitive inhibition; stroop task; general health; higher education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jackson David Ellison 622 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Timothy Jason Wells, Ph.D. 633 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 152 kB