velikost textu

Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
Central Office for Jewish Emigration in Prague as the main tool of the Nazis to expel Jews from the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Luboš Felgr
Vedoucí:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
212513
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Židé, vystěhovalectví, Vystěhovalecký fond, organizace, Protektorát Čechy a Morava, Praha, Vídeň, Adolf Eichmann, Walter Stahlecker, Hans Günther
Klíčová slova v angličtině:
Jews, emigration, Emigration fund, organization, Protectorate of Bohemia and Moravia, Prague, Vienna, Adolf Eichmann, Walter Stahlecker, Hans Günther
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Luboš Felgr 738 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Koura, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB