velikost textu

Zapojení Ozobotů do výuky algoritmizace a informatického myšlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapojení Ozobotů do výuky algoritmizace a informatického myšlení
Název v angličtině:
Engagement of Ozobots in teaching algorithmization and computer science thinking
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Yaghobová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Forstová
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Id práce:
212507
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Informatika se zaměřením na vzdělávání (MZUIZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
algoritmizace, didaktika, robot, ozobot, výuka informatiky
Klíčová slova v angličtině:
algorithmization, didactics, teaching methods, robot, ozobot, computer science education
Abstrakt:
V současné době je velkým trendem využívat při výuce informatiky různé výukové roboty. Cílem práce je představení ()zobota jako výukové pomůcky včetně připravených úloh a metodických materiálú. Nejedná se o kompletní sbírku úloh, ale spíše o typové úlohy na jednotlivé problémy spojené s výukou algoritmhace. Cloh je celkem dvanáct, šest. zaměřených na programování Chobota pomocí barevných OzoKódtí na papír a šest. zaměřených na programování ()zobota v editoru kódu Ozol3lockly. Úlohy jsou určené spíše pro 2. st.upe:řl základní školy, případně pro nižší stupeii víceletých gymnázií.
Abstract v angličtině:
Presently, there is a significant tendency of using educational robotics in Computer Science classes. The main purpose of my thesis is a.n introduction of Ozobot as a. tool for education. V a.rious excercises and methodical materials are also included. \Ve are not dealing with a full collection of excercises rather with samples concerning individual problems connected with algorithm educat.ion. Overally, t.here is twelve examples. Six oť them are ťocnsed on programming Ozobot with use oť colorťul OzoCodes on paper. The remaining six examples are ťocused on programming Chobot using special code editor OzoDlockly. l'vientioned excercises are int.eded for upper grades of Element.ary school and :diddlc school respectivcly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Yaghobová 23.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Yaghobová 15.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Yaghobová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Yaghobová 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Forstová 635 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. 152 kB