velikost textu

Vybrané charakteristiky jazyka sociálních sítí (Pokus o srovnání charakteristik jazyka sociálních sítí s jazykem mluveným a psaným)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané charakteristiky jazyka sociálních sítí (Pokus o srovnání charakteristik jazyka sociálních sítí s jazykem mluveným a psaným)
Název v angličtině:
Selected characteristics of the language used in social media (A comparison of identified language characteristics frequented in the social media, speech, writing and on the Internet)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Krausová
Vedoucí:
Mgr. Lily Císařovská
Oponent:
PhDr. Jaroslava Vrbová
Id práce:
212490
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyk, sociální sítě, mluvený jazyk, psaný jazyk, diskuse, internet
Klíčová slova v angličtině:
language, social media, spoken language, written language, discussion, the Internet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Krausová 920 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lily Císařovská 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Vrbová 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB