velikost textu

Když město hoří: Velký požár Londýna v roce 1666

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Když město hoří: Velký požár Londýna v roce 1666
Název v angličtině:
When the City is Burning: Great Fire of London in 1666.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adriana Hladká
Vedoucí:
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
212456
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velký požár Londýna, požár, Londýn, 1666, Velká Británie, město, City, plány, přestavba
Klíčová slova v angličtině:
Great Fire of London, fire, London, 1666, Great Britain, city, City, plans, rebuilding
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na průběh a okolnosti, které daly vzniknout Velkému požáru Londýna v roce 1666. Na základě historických pramenů se autorka pokusí vysvětlit, jak se představitelé města k této tragické události postavili a jak na Velký požár nahlížela veřejnost. Autorka také představí několik plánů, podle kterých mělo být město Londýn přestavěno, a nakonec nás seznámí i s plánem, díky kterému je Londýn takový, jak ho známe dnes. Práce je rozdělena do tří částí, v první nám autorka představuje historický kontext 17. století v Anglii. Druhá část je věnovaná samotnému požáru – příčinám vzniku, průběhu a důsledkům. V poslední části jsou představeny návrhy na přestavbu města od pěti významných osobností té doby a průběh rekonstrukce. Opomenuty nezůstanou ani památníky, jež Velký požár Londýna připomínají.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is focused on the Great Fire of London in the year 1666 and on the course of events that started it. Based on historical sources, the author will try to explain how did the city leaders confront this tragedy and how was the Great Fire seen by the public. The author will also present some possible plans for the reconstruction of the city of London as well as the final plan which gave the city its current shape. This thesis is divided into three sections, first of which introduces the historical context of 17th century in England. The second part is focused on the fire itself – its cause, its development and its aftermath. The last section will introduce reconstruction plans made by five important people of the time as well as the progress of the reconstruction. Last but not least, the memorials of the Great Fire will also be mentioned in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adriana Hladká 5.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adriana Hladká 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adriana Hladká 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Buben, Ph.D. 825 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB