velikost textu

Vedení lidí v podmínkách malé školy z hlediska pedagogického procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vedení lidí v podmínkách malé školy z hlediska pedagogického procesu
Název v angličtině:
Staff leadership under the conditions of a small school from the perspective of the pedagogical process
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavla Kicková
Oponent:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Id práce:
212439
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (RIGO PP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je zmapovat problematiku vedení lidí z hlediska pedagogického procesu v mateřské škole s nejvýše patnácti zaměstnanci. Tento cíl byl vybrán jednak proto, že autorka prováděla před dvěma lety výzkumné šetření na téma: Vedení lidí v podmínkách malé mateřské školy z hlediska managementu. A při něm se jí rozkryly i otázky týkající se pedagogického procesu.. A jednak proto, že autorka sama působí v řídící funkci na malé škole. Výstupem by měl být souhrn poznatků o problémech současných ředitelů mateřských škol ve středočeském kraji. Práce se týká způsobů a metod jaké používají ředitelé škol při vedení lidí v pedagogickém procesu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Kicková 297.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Kicková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Kicková 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 19 kB