velikost textu

Funkce pozitivního posílení v procesu učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce pozitivního posílení v procesu učení
Název v angličtině:
Function of positive reinforcement in a learning process.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Mrkosová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
212418
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aplikovaná behaviorální analýza; efektivní metody učení; pozitivní posílení; principy učení a chování; učení postupnými kroky (DTT)
Klíčová slova v angličtině:
Applied Behavior Analysis; Effective teaching methods; Positive Reinforcement; Principles of learning and behavior; Discrete Trial Teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce si klade za cíl popsat efekt pozitivního posílení a jeho aplikaci v procesu učení. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část práce se věnuje významu pozitivního posílení v procesu učení a chování obecně – jakým způsobem živé organismy nabývají nové vzorce chování a jak vypadají efektivní metody učení. Analytická část práce propojuje a aplikuje poznatky získané v teoretické části práce na metodě učení zvané „Učení postupnými kroky“ (Discrete Trial Teaching). Zde je dopodrobna popsána její aplikace, využití a vhodná implementace na příkladu učení motorického imitačního chování. KLÍČOVÁ SLOVA Aplikovaná behaviorální analýza; efektivní metody učení; pozitivní posílení; principy učení a chování; učení postupnými kroky (DTT)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis focuses on effect of positive reinforcement and it's application in the learning process. The thesis is divided into two parts – theoretical and analytical. Theoretical part describes importance of positive reinforcement in a learning process and behavior overall. How organisms acquire new skills and how effective teaching methods look like. Analytical part provides practical use of positive reinforcement in an effective teaching method called Discrete Trial Teaching. It's application, use, and correct implementation is provided through an example of teaching a motor imitation behavior. KEYWORDS Applied Behavior Analysis; Effective teaching methods; Positive Reinforcement; Principles of learning and behavior; Discrete Trial Teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Mrkosová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Mrkosová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Mrkosová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 153 kB