velikost textu

Slova-pojmy oko, nos, ústa v českém jazykovém obrazu světa (kognitivní analýza obličejových částí lidského těla)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slova-pojmy oko, nos, ústa v českém jazykovém obrazu světa (kognitivní analýza obličejových částí lidského těla)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Gabriela Pěknicová
Oponent:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
212380
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk (RIGO ČJ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Slovo-pojem ústa v českém jazykovém obrazu vyjadřují orgán k přijímání potravy a k mluvení. V současné češtině již nejsou zdrojovou oblastí k vytváření jazykových metafor. V české frazeologii jsou většinou užita synonyma pusa, huba. Frazémy se slovem-pojmem ústa, případně jeho synonymy slouží k vyjadřování o obsahu našeho vědomí a myšlenek (mít něčeho plná ústa, dostat se do lidských úst, z úst lidu) a o lidských vlastnostech, jakými jsou upřímnost (nemít ústa a srdce daleko od sebe, říci něco na plná ústa) , neslušnost a neomalenost (mít nevymáchanou hubu, pustit si pusu na špacír, někomu smrdí z úst) nebo přetvařování se (v ústech mít med a za pasem nosit břitvu/a v srdci jed) . Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Slovo-pojem ústa v českém jazykovém obrazu vyjadřují orgán k přijímání potravy a k mluvení. V současné češtině již nejsou zdrojovou oblastí k vytváření jazykových metafor. V české frazeologii jsou většinou užita synonyma pusa, huba. Frazémy se slovem-pojmem ústa, případně jeho synonymy slouží k vyjadřování o obsahu našeho vědomí a myšlenek (mít něčeho plná ústa, dostat se do lidských úst, z úst lidu) a o lidských vlastnostech, jakými jsou upřímnost (nemít ústa a srdce daleko od sebe, říci něco na plná ústa) , neslušnost a neomalenost (mít nevymáchanou hubu, pustit si pusu na špacír, někomu smrdí z úst) nebo přetvařování se (v ústech mít med a za pasem nosit břitvu/a v srdci jed) . Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Gabriela Pěknicová 288.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Gabriela Pěknicová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Gabriela Pěknicová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 421 kB