velikost textu

Souvislost postavení nohy s prevalencí zátěží indukovaných svalových křečí u sportovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost postavení nohy s prevalencí zátěží indukovaných svalových křečí u sportovců
Název v angličtině:
Relationship of foot posture with exercise associated muscle cramps in athletes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Benešová
Vedoucí:
MUDr. Michal Procházka
Oponent:
as. MUDr. Kryštof Slabý
Id práce:
212368
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zátěží indukované svalové křeče, Foot Posture Index, postavení nohy, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
Exercise associated muscle cramps, Foot Posture Index, foot posture, questionnaire
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem „Souvislost postavení nohy s prevalencí zátěží indukovaných svalových křečí u sportovců“ je zaměřená na ozřejmení této souvislosti v kontextu teoretických poznatků o zátěží indukovaných svalových křečích (EAMC). Sledovanému souboru (72 extraligových hráčů rugby) byl předložen dotazník sledující osobní anamnézu, frekvenci a charakteristiku EAMC a následně u nich byl stanoven Foot Posture Index (FPI). Výsledky hodnocení byly statisticky zpracovány pro odhalení souvislostí mezi BMI, věkem, délkou sportovní kariéry, zraněním dolní končetiny v anamnéze, FPI a frekvencí křečí. Souvislost byla prokázána pouze mezi zraněním dolní končetiny a přítomností EAMC, ostatní souvislosti nebyly neprokázány.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelors thesis „A relationship of foot posture with exercise associated muscle cramps in athletes" is focused on clarifying this relationship in the context of theoretical knowledge of exercise associated muscle cramps (EAMC). Each subject of the experimental group (72 rugby league players) completed questionnaire observing their personal history, frequency and character of EAMC. Subsequently the Foot Posture Index (FPI) was evaluated for each participant. Results of assessment were statisticaly analyzed to reveal possible relationship among BMI, age, sport career length, history of lower limb injury, FPI and cramps frequency. A relationship has been observed between lower limb injury and the occurrence of EAMC. No other associations have not been observed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Benešová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Benešová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Benešová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Michal Procházka 816 kB
Stáhnout Posudek oponenta as. MUDr. Kryštof Slabý 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB