velikost textu

Rysy marketingu pražských středních škol se školním vzdělávacím programem podle rámcového vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rysy marketingu pražských středních škol se školním vzdělávacím programem podle rámcového vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnost
Název v angličtině:
The marketing features of prague's secondary schools with a school educational program based on a frame educational program Public-law activities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jiří Faltus
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
212311
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marketing školy, veřejnosprávní činnost, marketingový mix, marketingový plán, marketingový výzkum.
Klíčová slova v angličtině:
School Marketing, public-law activities, marketing mix, marketing plan, marketing research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Faltus 1.88 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB