velikost textu

Delfská věštba v Platónově Obraně Sókrata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delfská věštba v Platónově Obraně Sókrata
Název v angličtině:
Oracle at Delphi in Plato's Apology of Socrates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Fučík
Vedoucí:
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Id práce:
212279
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Platón, Sókratés, Delfská věštba, Apolón
Klíčová slova v angličtině:
Plato, Socrates, Delphic oracle, Apollo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Fučík 629 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Roman Zaoral 152 kB