velikost textu

Počátky bluegrassu v Československu v 60. a 70. letech 20. století ve vzpomínkách hudebníků a fenomén imaginární Ameriky z hudebně-antropologické perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátky bluegrassu v Československu v 60. a 70. letech 20. století ve vzpomínkách hudebníků a fenomén imaginární Ameriky z hudebně-antropologické perspektivy
Název v angličtině:
The beginnings of bluegrass in Czechoslovakia in the 1960s and 1970s in the memories of musicians and the phenomenon of imaginary America from a musical-anthropological perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Dráb
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
212225
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
totalita; bluegrass; hudební antropologie; Československo; imaginární Amerika;
Klíčová slova v angličtině:
totalitarianism; bluegrass; musical anthropology; Czechoslovakia; imaginary America;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Dráb 1.84 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 152 kB