velikost textu

Dvojí idea Národního divadla podle Jana Patočky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dvojí idea Národního divadla podle Jana Patočky
Název v angličtině:
The double idea of the National Theater according to Jan Patočka
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Bednářová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponent:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Id práce:
212180
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní divadlo|Jan Patočka|idea národního divadla|české divadlo|Friedrich Schiller|František Palacký|Karel Sladkovský|národní drama
Klíčová slova v angličtině:
National Theater|Jan Patočka|the idea of the national theater|Czech Theater|Friedrich Schiller|František Palacký|Karel Sladkovský|national drama
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dvojí ideou Národního divadla, jak ji popsal Jan Patočka ve své studii „K ‚ideji národního divadla‘“. Cílem práce je určit podstatu ideje (resp. idejí) Národního divadla, a za pomoci sekundární literatury sledovat její vývoj a proměny od jejího zrodu až po odraz ve fungování Národního divadla, počínaje prvními sezónami po znovuotevření v roce 1883.
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor thesis deals with the dual idea of the National Theater, as described by Jan Patočka in his study “K ‚ideji národního divadla‘”. The aim of the thesis is to identify the idea (or ideas) of the National Theater, and by using secondary literature to follow its development and changes from its birth to reflection in the functioning of the National Theater, beginning with the first seasons after reopening in 1883.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Bednářová 517 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Bednářová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Bednářová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB