velikost textu

Komentovaný překlad vybraných povídek od Muriel Sparkové s úvodní studií o autorce, stylu povídek a problémech překladu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraných povídek od Muriel Sparkové s úvodní studií o autorce, stylu povídek a problémech překladu
Název v angličtině:
An annotated translation of Muriel Spark's selected short stories with an introduction to the author, the style of the short stories and their translation complexities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Tichá
Vedoucí:
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Šťastná
Id práce:
212168
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - angličtina (PCA TCA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 09.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Muriel Sparková|povídky|současná britská literatura|překlad|český jazyk|styl|překladatelská analýza
Klíčová slova v angličtině:
Muriel Spark|short stories|contemporary British literature|translation|Czech language|style|translation analysis
Abstrakt:
Tato diplomová práce obsahuje dvě části. První, praktickou částí je překlad povídek The Portobello Road (1956), The Curtain Blown by the Breeze (1961) a The Young Man Who Discovered the Secret of Life (2000) skotské spisovatelky Muriel Sparkové. Texty pochází z různých období autorčiny tvorby, a poskytují tak ucelený vhled do jejího stylu a různých odstínů její tvorby. Na překlad navazuje studie zabývající se životem a dílem Sparkové, její hlavní částí je analýza klíčových problémů překladu. Pozornost je věnována především překladu specifického literárního jazyka autorky, mluvnosti a idiolektu postav, překladu vlastních jmen a reálií. V teoretické části věnované překladu je kladen důraz na propojení různých translatologických teorií s překladatelskou praxí.
Abstract v angličtině:
The thesis consists of two parts. The first, practical part presents a translation of short stories The Portobello Road (1956), The Curtain Blown by the Breeze (1961) and The Young Man Who Discovered the Secret of Life (2000) by the Scottish writer Muriel Spark. The texts represent various periods of Spark’s writing career and offer a complex insight into her style and its various shades. The translation is succeeded by a study focusing on the life and work of Muriel Spark and mainly on an analysis of the key translation issues encountered in the process of translation. The key problems include the translation of Spark’s specific literary language, the rendering of natural speech and the idiolects of the characters, the translation of names and other culture-specific facts. The theoretical part devoted to the translation analysis stresses the link between various translation theories and the work of a translator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Tichá 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Tichá 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Tichá 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Šťastná 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 153 kB