velikost textu

Identita hráče a herní postavy v počítačových hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita hráče a herní postavy v počítačových hrách
Název v angličtině:
Identity of a player and a player character in video games
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Stowasser
Vedoucí:
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Id práce:
212113
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačová hra, morální zapojení, motivace, rozhodování, herní design, identita, hráč
Klíčová slova v angličtině:
videogame, moral engagement, motivation, decision making, game design, identity, player
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Stowasser 2.24 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 152 kB