velikost textu

Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .
Název v angličtině:
Quaint Fantasy. Apprehension of Michal Ajvaz as an Author of Magical Realism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ester Klimecká
Vedoucí:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
212111
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (B BI-ČJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká literatura, magický realismus, Michal Ajvaz
Klíčová slova v angličtině:
czech literature, magical realism, Michal Ajvaz
Abstrakt:
ABSTRAKT V práci je zkoumána otázka, nakolik je možné považovat českého spisovatele Michala Ajvaze za autora magického realismu. Ajvazovo texty, podobně jako díla magického realismu, často pracují se začleněním nadpřirozeného objektu či události do přirozeného fikčního světa. Práce ve zkoumané literatuře analyzuje povahu těchto magických motivů a událostí, stejně jako literární techniky, kterých je k dosažení této specifické poetiky užíváno. Studiem kanonických textů magického realismu, jako je například román Sto roků samoty od G. G. Márqueze, Dům duchů od Isabel Allende nebo Rushdiův román Děti půlnoci, jsme schopni lépe uchopit strukturu literárního žánru magického realismu a porovnat jej s texty Michala Ajvaze. Ve studii se zaměřujeme zejména na dva rané Ajvazovi romány – fantastické Druhé městě (1993) a filozofickou prózu Zlatý věk (2001). KLÍČOVÁ SLOVA Michal Ajvaz, magický realismus, postmodernismus, Druhé město, Zlatý věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with a question if it is appropriate to consider Czech writer Michal Ajvaz to be an author of magical realism. His fiction usually incorporates supernatural objects or events into a natural fictional world just as in the fiction of magical realism. The thesis analyses the nature of magic motifs and events in the studied literature, as well as literary techniques, which are used to achieve this specific kind of poetics. By examination of the canonical works of magical realism, such as the novel One Hundred Years of Solitude by G. G. Márquez, The House of the Spirits by Isabel Allende or the novel Midnight Children by S. Rushdie, we can specify the structure of this literary genre and compare it to the texts of Michal Ajvaz. In a survey, we focus on two Ajvaz´s early novels – the fantastic one The Other City (1993) and the philosophical prose The Golden Age (2001). KEYWORDS Michal Ajvaz, magical realism, magic realism, postmodernism, The Other City, The Golden Age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ester Klimecká 465 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ester Klimecká 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ester Klimecká 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB