velikost textu

Jak se proměnila literatura pro děti od roku 1989, zejména z pohledu charakteru hlavních postav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak se proměnila literatura pro děti od roku 1989, zejména z pohledu charakteru hlavních postav
Název v angličtině:
How did literature for children changed from 1989, especially from the point of view of the character of protagonists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Jana Topinková
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
212105
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B ČJ-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literatura pro děti na úrovni ISCED 1, dětská hlavní postava, proměna literatury pro děti, žánry dětské literatury
Klíčová slova v angličtině:
literature for children - ISCED 1, children protagonist, the change of literture for children, the genres of literature for children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Jana Topinková 4.58 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 153 kB