velikost textu

Výslovnost finálních konsonantů ve francouzštině a češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výslovnost finálních konsonantů ve francouzštině a češtině
Název v angličtině:
Pronounciation of the Final Consonants in French and Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tadeáš Polívka
Vedoucí:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Id práce:
212094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
francouzština, čeština, fonetika, fonologie, znělost konsonantů, asimilace znělosti, mluvený jazyk, psaný jazyk
Klíčová slova v angličtině:
French language, Czech language, phonetics, phonology, voicing of consonants, assimilation of voice, spoken language, written language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Polívka 999 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB