velikost textu

Taneční: mládí v pohybu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taneční: mládí v pohybu
Název v angličtině:
High school dances: youth in movement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Aneta Zámečníková
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Pavel Turek, Phd.
Id práce:
212043
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mládí, fotografie, dokument, pohled, zobrazení
Klíčová slova v angličtině:
Youth, photography, documentary, gaze, portrayal
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce V teoretické části bakalářské práce jsem se rozhodla zmapovat vývoj zobrazení mladých v americké fotografii za posledních šedesát let. Tento vývoj jsem se rozhodla ukázat na fotografických souborech Brooklyn Gang Bruce Davidsona, The Ballad of Sexual Dependency Nan Goldin, The Kids Were Alright Ryana McGinleyho, The Teenage Gaze a 24hr Psycho Petry Collins. Práce zahrnuje stručné představení jednotlivých autorů a společensko-historické kontexty doby, ve které tvořili. Díky tomu se v práci dotýkám témat jako je feminismus, pop kultura a sociální média. Dále následuje vizuální i teoretická analýza daných fotografických souborů, s cílem zaznamenat změny, které se, za námi sledovaný časový úsek, udály. V praktické části potom prezentuji soubor barevných fotografií z tanečních kurzů pro středoškolské studenty, které jsou v Česku významnou tradicí.
Abstract v angličtině:
Abstract The theoretical part of this bachelor’s thesis focuses on mapping out the development of portrayal of youth in American photography of the last sixty years. I have decided to show this development using works Brooklyn Gang by Bruce Davidson, The Ballad of Sexual Dependency by Nan Goldin, The Kids Were Alright by Ryan McGinley, The Teenage Gaze and 24hr Psycho by Petra Collins. This thesis contains a basic introduction of each photographer and the sociological and historical contexts of the period in which they were creating. Because of that, I touch on topics like feminism, pop culture and social media. Then follows a visual and theoretical analysis of the mentioned photo series. The goal of said analysis is to figure out changes that happened over time. The practical part of this thesis contains a series of photographs taken during dance classes for high school students which are a significant Czech tradition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Zámečníková 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Aneta Zámečníková 6.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Zámečníková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Zámečníková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Turek, Phd. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB