velikost textu

Specifika vzdělávání předškolních dětí s ADHD v oblasti sportu a tělesné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika vzdělávání předškolních dětí s ADHD v oblasti sportu a tělesné výchovy
Název v angličtině:
Specifics of education in the field of sport and physical education for preschool children with ADHD
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Drábková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Vojtíková
Oponent:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Id práce:
212022
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě předškolního věku, syndrom ADHD, inkluze, sport, tělesná výchova
Klíčová slova v angličtině:
Preschool children, ADHD syndrome, inclusion, sport, physical education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Drábková 708 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Vojtíková 789 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB