velikost textu

Rozvoj motorických dovedností a vliv laterality při manipulačních činnostech s míčem u dětí v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj motorických dovedností a vliv laterality při manipulačních činnostech s míčem u dětí v mateřské škole
Název v angličtině:
Motor skills development and the influence of laterality in ball manipulation activities of children in nursery schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Zikmundová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Vojtíková
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
212015
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manipulace s míčem, děti předškolního věku, motorická dovednost, lateralita
Klíčová slova v angličtině:
ball manipulation, preschool children, motor skills, laterality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Zikmundová 1.97 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Vojtíková 796 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB