velikost textu

Postoje politické reprezentace a veřejnosti k evropské integraci v kontextu aktuálních problémů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje politické reprezentace a veřejnosti k evropské integraci v kontextu aktuálních problémů.
Název v angličtině:
The Attitudes of Politicians and the Public towards European Integration in the Context of Current Affairs.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petr Hes
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Id práce:
211991
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská integrace, Evropská unie, postoje k evropské integraci, aktuální problémy evropské integrace
Klíčová slova v angličtině:
European integration, European Union, attitudes towards the European integration, current affairs of the European integration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Hes 1.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milena Tichá, CSc. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB