velikost textu

Online kampaň českých politických aktérů k volbám do Evropského parlamentu 2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Online kampaň českých politických aktérů k volbám do Evropského parlamentu 2019
Název v angličtině:
The European Parliament 2019 Elections Online Campaign of Czech Political Actors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Chejn
Vedoucí:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Id práce:
211987
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politická komunikace, on-line kampaň, mobilizace, euroskepticismus, volby druhého řádu, Evropský parlament, Facebook, sociální sítě, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
political communication, on-line campaign, mobilisation, second order elections, European Parliament, Facebook, social network services, quantitative content analysis
Abstrakt:
Anotace V této práci se budeme věnovat on-line politické komunikaci na sociální síti Facebook u 8 lídrů českých kandidátek během kampaně k volbám do Evropského parlamentu 2019. Ve čtvrtém věku politické komunikace patří on-line kampaně ke stěžejním nástrojům v boji o voličskou přízeň. Volby do Evropského parlamentu přitom dlouhodobě trpí rostoucím nezájmem elektorátu, což se projevuje v trendu klesající volební účasti, a to jak v měřítku celoevropském, tak i v českém. Výzkum je založen na teoretických koncepcích hlavních funkcí on-line předvolebních kampaní ve čtvrtém věku politické komunikace, podle kterých mezi tyto funkce patří právě mobilizace elektorátu k další politické participaci. Dále čerpáme z teorie Karlheinze Reifa a Hermanna Schmitta o volbách druhého řádu, podle kterých kampaním k evropským volbám vládnou spíše témata domácího politického systému a volby plní funkci referenda o vládě členské země. V poslední řadě vycházíme z teorie o mainstreamizaci euroskepticismu od Paula Taggarta a Alexandera Szczerbiaka, podle kterých dnes patří euroskepticismus k atraktivním mainstreamovým tématům, které lze nalézt u politických subjektů napříč celým ideologickým spektrem. Cílem výzkumu je ověřit a zmapovat, zda a jakým způsobem budou zkoumaní lídři využívat mobilizační funkci on-line kampaně. Z tematického obsahu předvolební komunikace budeme dále ověřovat, zda si on-line kampaň k volbám do Evropského parlamentu 2019 ponechá charakteristické rysy voleb druhého řádu. Na závěr pak bude naším cílem zanalyzovat v jaké podobě se bude v kampani objevovat euroskepticismus a zda bude přítomen u kandidátů napříč celým politickým spektrem.
Abstract v angličtině:
Annotation In the thesis we are going to focus on the topic of on-line political communication of 8 czech ballot leaders on the social network service Facebook during the 2019 European Parliament election campaign. On-line campaign is essential tool to gain the favor of the electorate in the 4th age of political communication. In long term perspective the European Parliament elections are suffering from the low interest of the electorate and from the trend of decreasing tournout in both pan-European and Czech political arenas. Our research is based on the theoretical concepts about main functions of on-line campaign in the 4th age of political communication. The mobilization of the electorate towards political participation is one of those functions. Next we base our research on the second order elections theory of Karlheinz Reif and Hermann Schmitt. The European Parliament elections are characterised by predominance of topics important to the local political system and by substituting as a referendum about the government of a member country. Last but not least, we base our research on the theory of Paul Taggart and Alexander Szczerbiak, who say that today, euroscepticism is an attractive mainstream topic, which can be found throughout the whole political spectrum. The goal of our research is to prove and trace if and how do the examined ballot leaders use the mobilization function of the on-line campaign. On the basis of the content analysis of the campaign topics we are further going to prove if the on-line campaign to the 2019 Europan Parliament election still keeps the characteristics of the second order election. And last, we are going to analyze the nature of euroscepticism in the campaign and to analyze if euroscepticism will be present across the whole political spectrum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Chejn 2.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Chejn 224 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Chejn 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Chejn 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB