velikost textu

Rozvoj rovnovážných schopností u předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj rovnovážných schopností u předškolních dětí
Název v angličtině:
Development of equilibrium skills in pre-school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Buřičová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Vojtíková
Oponent:
Mgr. Lucie Kainová
Id práce:
211930
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Držení těla, mateřská škola, rovnováha, rovnovážné schopnosti, předškolní děti
Klíčová slova v angličtině:
Body holding, nursery school, balance, equilibrium skills, preschool children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Buřičová 1.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Vojtíková 801 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kainová 772 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 154 kB