velikost textu

Odraz argentínskej histórie v poviedkach Félixa Bruzonneho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz argentínskej histórie v poviedkach Félixa Bruzonneho
Název v češtině:
Odraz argentinské historie v povídkách Félixa Bruzonneho
Název v angličtině:
Representation of Argentinian history in short stories of Félix Bruzonne
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Chovanová
Vedoucí:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Krátká
Id práce:
211915
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
desaparecidos|potomci desaparecidos|1976|diktatura|Félix Bruzzone|Argentina
Klíčová slova v angličtině:
desaparecidos|the offspring of desaparecidos|1976|dictatorship|Félix Bruzzone|Argentina
Abstrakt:
Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na dopad vojenskej diktatúry Jorgeho Videlu na argentínsku spoločnosť prostredníctvom zbierky poviedok 76 od Félixa Bruzzoneho. Autor sa sústreďuje na generáciu Argentíncov, ktorí sa narodili počas poslednej diktatúry v krajine. Ich spoločným znakom je to, že sú potomkami desaparecidos – ľudí, ktorí zmizli v tých časoch. Text bakalárskej práce sleduje niektoré spoločné znaky životov detí desaparecidos ako je napríklad pátranie po rodičoch, vyrovnávanie sa s ich neprítomnosťou a celkový dopad tejto traumy na ich životy. Takisto sa práca zameriava na niektoré aspekty spoločenského života v Argentíne spojené so škodami, ktoré na spoločnosti napáchala diktatúra.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of thesis is to pinpoint the impact of Jorge Videla's military dictatorship on Argentinian society through the prism of the collection of short stories 76 by Félix Bruzzone. The author focuses on the generation of the Argentines born during the last dictatorship in the country. Their common characteristic is that they are the offspring of desaparecidos – the people who disappeared during the period. The thesis describes some common features of the lives of desaparecido's children, such as searching for their parents, dealing with their absence, and the overall impact of the trauma on their lives. It also focuses on some aspects of Argentinian social life, adversely affected by the dictatorship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Chovanová 652 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Chovanová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Chovanová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 644 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Krátká 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 152 kB