velikost textu

Sušicko – odraz česko-bavorských vztahů ve 12. a 13. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sušicko – odraz česko-bavorských vztahů ve 12. a 13. století
Název v angličtině:
Sušicko – reflection of Bohemia-Bavarian relations in 12th and 13th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Mirvald
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Sládková
Oponent:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Id práce:
211913
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sušicko, Středověk, vztahy, Bavorsko, hrabata z Bogenu, Wittelsbachové, České království, Přemyslovci
Klíčová slova v angličtině:
Sušicko, the Middle ages, relation ships, Bavaria, Counts of Bogen, House of Wittelsbach, Czech Kingdom, Premyslids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Mirvald 3.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Sládková 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 153 kB