velikost textu

Význam péče školního speciálního pedagoga při podpůrných opatřeních I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam péče školního speciálního pedagoga při podpůrných opatřeních I.
Název v angličtině:
Effect of special educator´s support in provision of I. degree support measures
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Pelešková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
211892
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogická diagnostika, podpůrná opatření, speciální vzdělávací potřeby, školní poradenské pracoviště, školní speciální pedagog
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical diagnostics, support measures, special educational needs, school consulting department, school remedial teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Pelešková 618 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 943 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB