velikost textu

Časopis Paleček (1872–1887)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Paleček (1872–1887)
Název v angličtině:
Magazine Paleček (1872–1887)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jarmila Ivasková
Vedoucí:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Oponent:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Id práce:
211849
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis Paleček|humor|Rudolf Pokorný|žánr|téma|polemiky
Klíčová slova v angličtině:
magazine Paleček|humor|Rudolf Pokorný|genre|content|polemics
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je popsat vznik, podobu a vývoj humoristického časopisu Paleček vydávaného v letech 1872–1887. Na základě materiálového průzkumu a s ohledem na předchozí tradici humoristické tvorby a na proměny dobového kontextu se práce soustředí především na literárněhistorický popis a charakteristiku obsahové i formální stránky časopisu, zvláště prostřednictvím žánrového, tematického a stylového průzkumu; pozornost přitom bude věnována i přílohám týdeníku, dále reflexi jeho dobových ohlasů a polemik i místu Palečka mezi humoristickými periodiky daného období. Klíčová slova časopis Paleček, humor, Rudolf Pokorný, žánr, téma, polemiky
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to describe the foundation, nature, and the development of the 1872–1887 Paleček humoristic journal. Based on material examination and considering previous humorous literary tradition and the changes in the historical background, the thesis presents a literary-history description of the journal and examines its content as well as formal aspects, using the methods of genre, content, and style analysis. Focus is also placed on the supplements of Paleček, its contemporary response and polemics reflection, and the position of the weekly among other periodicals of similar orientation. Keywords magazine Paleček, humor, Rudolf Pokorný, genre, content, polemics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jarmila Ivasková 776 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jarmila Ivasková 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jarmila Ivasková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB