velikost textu

Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata
Název v angličtině:
Evangelical pastors: specific female perspective on current (post)modern social issues
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Praibišová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Id práce:
211839
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evangelické farářky, Českobratrská církev evangelická, religiozita, modernita, postmodernita
Klíčová slova v angličtině:
Evangelical women pastors, The Evangelical Church of Czech Brethren, religiosity, modernity, postmodernity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Praibišová 641 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Praibišová 20.66 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB