velikost textu

Využití elektrochemických metod ke stanovení vybraných léčiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití elektrochemických metod ke stanovení vybraných léčiv
Název v angličtině:
Use of electrochemical methods for determination of selected drugs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sabina Vitoušková
Vedoucí:
Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Id práce:
211762
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elektrochemické metody, stanovení, léčiva, prezentace
Klíčová slova v angličtině:
electrochemical methods, determination, drugs, presentation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Vitoušková 4.4 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Hana Vodičková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 152 kB