velikost textu

Etika v personálních agenturách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika v personálních agenturách
Název v angličtině:
Ethics in Personnel Agencies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Hudská
Vedoucí:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Id práce:
211742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika|důvěra|morálka|personální agentury|pracovní právo|etika v personálních agenturách|antidiskriminační zákon
Klíčová slova v angličtině:
ethics|trust|morality|personnel agencies|labour law|ethics in personnel agencies|anti-discrimination law
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je analýza dodržování principů etického jednání v personálních agenturách. Hlavním východiskem je Etický kodex Asociace poskytovatelů personálních služeb a antidiskriminační zákon. Práce se bude zabývat problematikou etiky a dodržováním etických principů personálními agenturami dle bodů kodexu. Dále bude pozornost zaměřena na právní ukotvení personálních agentur, služby, které poskytují a jejich spolupráci s klienty a kandidáty. Kvalitativní šetření bude realizováno formou osobního i písemného dotazování představitelů vybraných personálních agentur hlásících se k Etickému kodexu APPS. Cílem empirického šetření bude analýza dodržování principů etického jednání ve vybraných personálních agenturách dle bodů kodexu APPS. Klíčová slova: etika, důvěra, morálka, personální agentury, pracovní právo, etika v personálních agenturách, antidiskriminační zákon
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to analyze the principles of ethical behavior in recruitment agencies. The main starting point is the Code of Ethics of the Association of Personal Services Providers and the Anti-Discrimination Act. The thesis will deal with the issue of ethics and adherence to ethical principles by personnel agencies according to the Code. Furthermore, attention will be paid to legal acts of personnel agencies, services that should serve clients and candidates. The qualitative survey will be conducted in the form of personal and written questioning of representatives of selected personal agencies reporting to the APPS Code of Ethics. Key words: ethics, trust, morality, personnel agencies, labor law, ethics in personnel agencies, anti-discrimination law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Hudská 2.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Hudská 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Hudská 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Hudská 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D. 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB