velikost textu

Mural art a jeho vývoj v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mural art a jeho vývoj v České republice
Název v angličtině:
Mural art and its development in Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Kulhavý
Vedoucí:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
211728
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mural art, Street art, Česká republika, Městské umění, Nástěnná malba
Klíčová slova v angličtině:
Mural art, Street art, Czech Republic, Urban art, Wall painting
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá mural artem jako streetartovou disciplínou. Stručně popisuje vývoj muralismu do 20. století. Následně se zabývá vývojem street artu od příchodu graffiti až po současnost, přičemž hlavní důraz je kladen na mural art. Hlavní část textu ukazuje tento vývoj v České republice, zmiňuje přední osobnosti české scény mural artu a následně mapuje její hlavní centra a uvádí konkrétní příklady murálových maleb. Klíčová slova Mural art, street art, graffiti, veřejný prostor, Česká republika, umění, Kaláb, Praha
Abstract v angličtině:
Abstract Mural art and its development in Czech republic This work deals with mural art as street art discipline. It briefly describes the development of muralism into the 20th century. Subsequently, he deals with the development of street art from the arrival of graffiti to the present, with the main emphasis being on mural art. The main part of the text shows this development in the Czech Republic, mentions the leading personalities of the Czech mural art scene and then maps its main centers and presents concrete examples of murals. Keywords Mural art, street art, graffiti, public space, Czech republic, art, Kaláb, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Kulhavý 8.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Kulhavý 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Kulhavý 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Pech, Ph.D. 822 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB