velikost textu

Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „Jazz in Deutschland: die Deutsche Jazz-Chronik bis 1960“ (Horst H. Lange, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1996

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „Jazz in Deutschland: die Deutsche Jazz-Chronik bis 1960“ (Horst H. Lange, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1996
Název v angličtině:
Annotated Czech Translation of Selected Chapters from “Jazz in Deutschland: die Deutsche Jazz-Chronik bis 1960” (Horst H. Lange, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1996)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Timur Šajachmetov
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
Mgr. Monika Žárská
Id práce:
211725
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch (NKC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelské postupy|překladatelské posuny|překladatelské problémy|swing|hudební věda|jazz|Německo
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation methods|swing|musicology|jazz|Germany|translation problems|translation shifts
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol z publikace „Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960“, vydané v roce 1996 v Hildesheimu. Autorem knihy je německý muzikolog Horst H. Lange. Práce je rozdělena do dvou částí – první se skládá ze samotného překladu německého originálu do češtiny. Druhá část je věnována odbornému komentáři, který zahrnuje analýzu podle Christiane Nordové, popis překladatelské metody, překladatelských problémů a posunů v překladu. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, překladatelské problémy, jazz, swing, hudební věda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this Bachelor Thesis is a commented translation of selected chapters from the book „Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960“, published in 1996 in Hildesheim. This book was written by the German musicologist Horst H. Lange. This Thesis consists of two parts. The first one comprises the translation of the German text into Czech. The second part is composed of translation analysis based on the model of Christiane Nord, description of the translation method, translation problems and shifts in the translation. Key words: translation, translation analysis, translation methods, translation shifts, translation problems, jazz, swing, musicology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Timur Šajachmetov 792 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Timur Šajachmetov 12.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Timur Šajachmetov 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Timur Šajachmetov 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Žárská 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 152 kB